Sunumlar

 • Cerrahpaşa Liderler Zirvesi Sağlık Programı – Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Sağlığın Dijitalleşmesinde Teknolojik Gelişmeler - OHSAD Antalya
 • Geleceğin Sağlık Yöneticileri – OHSAD Antalya
 • Sağlıkta Multikültürel Yaklaşım - Liv Hospital Vadi İstanbul
 • SASDER - Cumhuriyet'in 100. Yılında Sağlık İletişimi - Antalya
 • Planetree OCC Conference - Multikültürel Hasta Odaklı Hizmet - Boston
 • Sigorta Şirketleri ve Aracılar Arasında Sağlıklı İletişim Daha İyi Tıbbi Sonuçlara Yön Verir - Viyana
 • Liv Hospital Expo Robotic Surgery Panel (moderatör) Radisson Blue Hotel
 • Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşlarının teknik kapasitesinin geliştirilmesi eğitimi (moderatör) - Ankara Plaza Hotel
 • Future Healthcare İstanbul uluslararası konferansı Luxury Medikal Travel panel (moderatör)– Fişekhane
 • Pandemi Sürecinde Sağlık İletişiminin Dönüşümü – İSÜ
 • Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmuş acentelerin sağlık kuruluşlarından beklentileri ve dikkat edilmesi gereken konular/ THTC Polat Rönesans Hotel/İstanbul
 • Oyun Değişiyor / The Future Healthcare Istanbul / Taksim Sotifel Hotel
 • Oyun Değişiyor / Ankara Barosu VIII. Sağlık Kurultayı / Ankara
 • Sağlık sigortacılığının Dünya ve Türkiye’deki gelişimi / Milli Reasürans Konferans salonu / İstanbul
 • Sağlık Sigortacılığının Dünya ve Türkiye’deki gelişimi | Yakındoğu Üniversitesi / Kıbrıs
 • Hastanenin Omurgası; Misafir Hizmetleri / ISU
 • Dünya Medikal Turizmi kongresi / Orlando - Amerika
 • Ekim Sağlık Hizmetleri ve Üretiminde gelecek Trendler ve Türkiye 2.Uluslararası 12.Ulusal sağlık ve Hastane idaresi kongresi / Bodrum – Muğla
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Bütünleşik Yaklaşım / Ankara – Güven hastanesi
 • Sağlık Turizminin Geleceği ve Sürdürebilirliği / 8.uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi – Kuşadası
 • Dünyada sağlık hizmetleri nereye gidiyor / Bahçeşehir üniversitesi Beşiktaş kampüsü
 • Dünyada sağlık hizmetleri nereye gidiyor / İstinye Üniversitesi Topkapı
 • 7. Çin uluslararası medikal turizm fuarı / Pekin- Çin
 • Sağlık Turiziminde Türkiye'deki Yenilikleri – 3. PPP Sağlık Hizmeti Zirvesi / Shangri-La Bosphorus İstanbul
 • Sağlık Sektöründe Kadın Lider Olmak - SASDER/Antalya
 • Sağlık Yönetim Zirvesi (sektörün yöneticileri geleceğin yönetici adaylarından ne bekler) / İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Sağlık Yönetim Zirvesi (sektörün yöneticileri geleceğin yönetici adaylarından ne bekler) / İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Sağlık Yönetiminde 1.İKAZ (İnteraktif Kariyer Zirvesi) - Ankara
 • Şehir Hastanelerimizin Sektöre Etkileri ve Finansal Sürdürebilirlik Ohsad 2017 / Antalya
 • Innovation In Medical Tourism - Hestourex 2017 / Antalya
 • Liv Hospital' da Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisi Metodolojisine Yolculuk - Tel aviv – Israil
 • Sağlıkta Kariyer / İstanbul Üniversitesi Maçka Kampüsü
 • Sağlıkta ortak çözüm toplantıları , Ohsad 2016 / Sağlıkta pazarlama kursu
 • Emitt 2016 Sağlık Turizmi Paneli/ Beylikdüzü Tüyap
 • Sağlık Turizminde Tanıtım ve Pazarlama /Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi / Bursa
 • Sektörü Etkileyecek Kusursuz Bir Sağlık Servisi İnşa Edebilmek / Budapeşte
 • Liv'in Yolculuğu / Sağlık Turizmi Konferansı - Ankara
 • Sektörü Etkileyecek Kusursuz Bir Sağlık Servisi İnşa Edebilmek - Yeni Zellanda Sağlık Günü
 • Sigorta Şirketleri ile Sağlayıcılar Arasındaki İlişkiyi Güçlendirme / Münih
 • Hastane Ortamında Uluslararası Hasta Tedavilerinin Zorluklarına Karşı Yenilikçi Çözümler
 • 9. Pharma Power Conference - İlaç ve Sağlık Sektörlerinde Global Durum, Türkiye deki Gelişmeler
 • Sağlık Turizminde Global Trendler / Beşiktaş Rotary Kulübü
 • Türk Sağlık Turizminde Açık Kapılar / Ankara Sağlık Turizmi Derneği - Liv Hospital
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Semineri / Aydın Üniversitesi
 • Dünyada ve Türkıye'de Sağlık Turizmi ve Pazarlaması / Marmara Üniversitesi
 • İş Hayatını Geliştirme Derneği (ISHAD) Daveti / Kulüp İstanbul
 • Sağlık Yönetimi Sertifikasyon Programı / Bilgi Üniversitesi
 • Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Sektörü / Bilgi Üniversitesi
 • The Future of Medical Tourism end next step / İstanbul Kongre merkezi
 • Functional Patient Friendly Design / Crown Plaza Ankara
 • Pazarlama ve Marka Yönetiminde CEO Etkisi / Ankara Üniversitesi
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlama ve Kurumsal İletişimde Bütünleşik Yaklaşım / İstanbul Üniversitesi
 • Özel Hastanelerde Yönetişim - Medipol Üniversitesi / İstanbul
 • Turkish Perspective in Health / Greece
 • Sağlık kurumları bakışıyla sağlık sigortacılığı, sorunları ve önerileri SASDER/ANTALYA
 • 21 Yüzyıla girerken Sağlık Yönetiminde pazarlama sunumu / İstanbul Üniversitesi
 • The Recent Developments And Accomplishments in the Turkish Healthcare System / Tel Aviv
 • 2013 World Political Forum / Sağlık Turizminde Global Trendler / İstanbul
 • SAYÖB Sağlık Yönetiminde İnovasyon ve Sinerji
 • OHSAD Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Bütünleşik Yaklaşım
 • Sağlık Bilişim: Özel Hastanelerde Yönetişim
 • Sağlıkta İletişim ve Medya / Sasder 1. Ulusal Kongre / Antalya
 • Liderlik Konferansı / Hospital Manager Dergisi / İstanbul
 • 21. Yüzyılda Özel Sektörde Sağlık Yöneticisi Olmak / Hacettepe Üni. / Ankara
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Bütünleşik Yaklaşım / OHSAD / Antalya
 • Yeni alışkanlıklar edineceğiz / Hastane Dergisi
 • Sağlık Turizminde Akreditasyon ve Kalite / IV. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi
 • Sağlıkta Etik / Hastane Dergisi
 • Ohsad 2. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısından Gözlemler / Hastane Dergisi
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Sosyal Medyanın Yeri / Hastane Dergisi
 • Hastalar Bizden Ne Bekler? / Hastane Dergisi Ocak 2011
 • İstediğimiz Fiyatı Faturalayabilir miyiz? / Hastane Dergisi Ekim 2010
 • Ormanları Kurtaralım Bilişimi Daha Fazla Kullanalım / Hastane Dergisi Şubat 2010
 • Sağlıkta Model Liderliğin Koşulları / Hastane Dergisi Nisan 2010
 • Sağlık Hizm. Pazarlama ve Kurumsal İletişime Bütünleyici Yaklaşım/Hastane Dergisi Haziran 2010
 • Sağlık Turizmini Herkes Yapabilir mi? / Hastane Dergisi Ağustos 2010
 • Sağlık’ta Pazarlamanın Değişen Yüzü / İTÜ Master Programı Ekim 2010
 • Ormanları Kurtaralım Bilişimi Daha Fazla Kullanalım / Hastane Dergisi Haziran 2010
 • Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Bütünleşik Yaklaşım/Hastane Dergisi Eğitim-Atölye Mayıs 2010
 • Sağlık’ta Pazarlamanın Değişen Yüzü / İTÜ Master Programı Mayıs 2010
 • 8. Uluslararası Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi / Marmaris Aralık 2009
 • Key Success Factors in Medical Tourism / Atina Haziran 2009
 • Sağlık Hizmetlerinde Globalizasyon ve Türkiye’nin Yeri Haziran 2009
 • Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi/Tüsiad Basın Toplantısı Mayıs 2009
 • Doing Business in Turkey Mart 2009
 • International Marketing of Healthcare Facilities for Turkey Ekim 2008
 • Hastane Pazarlama Sistemleri Nisan 2008
 • The Dynamic Turkish Healthcare Industry: Commerce, Cooperation & Consumers Nisan 2008
 • Hastane Yöneticiliği Mesleği Sunumu / Koç Üniversitesi İzmir 2007
 • Özel Hastanelerin Geleceği ve İşletmecilerin Bilmesi Gerekenler Ekim 2007
 • Bringing World Class Healthcare / Kazakistan Mayıs 2007
 • Healthcare in and around Turkey Rising Power in Istanbul Mart 2007
 • Mor İnek / Farklı Olun, İşinizi Geliştirin Aralık 2004
 • Sağlık Hizmetlerinde Marka Olmanın Koşulları Ocak 2004
 • Mor İnek Acıbadem’in Farklılaşma Öyküsü
 • Sağlık Yönetimi Konferansı
 • CRM Oskarları Mayıs 2003
 • 2017 Yılı Basın Haberleri
 • Meme Konferansı / İstanbul 2002