Sağlık Hizmetleri Pazarlama ve Kurumsal İletişimde Bütünleşik Yaklaşım / İstanbul Üniversitesi