Sağlık kurumları bakışıyla sağlık sigortacılığı, sorunları ve önerileri SASDER/ANTALYA