Şehir Hastanelerimizin Sektöre Etkileri ve Finansal Sürdürebilirlik Ohsad 2017 / Antalya