Sağlık sigortacılığının Dünya ve Türkiye’deki gelişimi / Milli Reasürans Konferans salonu / İstanbul