Hospital Manager -SAĞLIKTA DİJİTALLEŞMENİN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ