Hospital Manager - Türkiye’deFaaliyetGösteren Özel Hastanelerin Yönetimsel Boyutu ile Güncel Durumları