Hospital Manager - MERİ ISTİROTİ: KARAR ALMAK VE ÎNSİYATİF KULLANMAKTAN ÇEKİNMEDİM