Sağlık’ta Pazarlamanın Değişen Yüzü / İTÜ Master Programı Mayıs 2010