Ekim Sağlık Hizmetleri ve Üretiminde gelecek Trendler ve Türkiye 2.Uluslararası 12.Ulusal sağlık ve Hastane idaresi kongresi / Bodrum – Muğla